Erasmus+ Sport: Mala suradnička partnerstva (projekti koji nisu povezani s Europskim tjednom sporta)

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu (EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) objavila je poziv na podnošenje prijedloga za 2016. godinu u okviru programa Erasmus+ Sport pod naslovom „Mala zajednička partnerstva“.

Opći ciljevi su:
·         potpora društvenoj uključenosti i jednakosti prilika u sportu, naročito u vidu pružanja potpore u provedbi strategija EU-a s naglaskom na Smjernice EU-a za ravnopravnost spolova i na Strategiju EU-a za osobe s invaliditetom;
·         promidžba tradicionalnih europskih sportova i igara;
·         potpora mobilnosti volontera, trenera, menadžera i osoblja u neprofitnim sportskim organizacijama;
·         zaštita sportaša, naročito mladih, od zdravstvenih i sigurnosnih opasnosti kroz poboljšanje uvjeta za trening i natjecanje.

Prihvatljivi prijavitelji su javna tijela i neprofitne organizacije koje djeluju u području sporta i tjelesnih aktivnosti, na primjer:
·         javno tijelo nadležno za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
·         nacionalni olimpijski odbor ili nacionalna sportska konfederacija;
·         sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
·         nacionalna sportska liga;
·         sportski klub;
·         organizacija ili sindikat koji zastupa sportaše;
·         organizacija ili sindikat koji zastupa profesionalce i volontere u sportu (trenere, menadžere itd.);
·         organizacija koja predstavlja pokret „Sport za sve“;
·         organizacija koja je aktivna u promicanju tjelesnih aktivnosti;
·         organizacija koja djeluje u području aktivnog provođenja slobodnog vremena.
Prijavitelj mora imati sjedište u državi članici Europske unije.

Prihvatljivi partneri: Transnacionalno partnerstvo mora uključivati najmanje 3 organizacije iz 3 različite Programske zemlje.

Prihvatljive aktivnosti su:
·         umrežavanje ključnih dionika;
·         razvoj, identifikacija, promidžba i razmjena dobre prakse;
·         priprema, razvoj i provedba osposobljavanja i obrazovnih modula te alata;
·         aktivnosti podizanja svijesti o vrijednosti sporta i tjelesne aktivnosti za osobni, društveni i profesionalni razvoj osoba;
·         aktivnosti za promicanje inovativnih sinergija između područja sporta i područja zdravlja, obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
·         aktivnosti za povećanje baze dokaza u sportu za suzbijanje društvenih i gospodarskih izazova (prikupljanje podataka kojima se potvrđuju prethodno navedene aktivnosti, ankete, savjetovanja itd.);
·         konferencije, seminari, sastanci, događaji i aktivnosti podizanja svijesti kojima se podupiru navedene aktivnosti.

Ukupni iznos osiguran u fondu za Erasmus+ Sport iznosi 16.800.000,00 eura, dok najveća visina potpore za ovaj natječaj može iznositi do 60.000,00 eura. Stopa sufinanciranja je 80%.

Rok za predaju prijedloga je do 12. svibnja 2016. godine do 12:00 sati.