Jačanje socijalnog dijaloga – faza II

Europski socijalni fond je u sklopu operativni programa “Razvoj ljudskih potencijala” 2007-2013 objavio natječaj: Jačanje socijalnog dijaloga – faza II.

Nadležno tijelo za provedbu je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, a prihvatljivi prijavitelji su javna tijela (ministarstva i agencije), jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, sindikati.

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je: poboljšanje kvalitete socijalnog dijaloga u Hrvatskoj te razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta svih razina organizacija socijalnih partnera.
Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je povećati učinkovitost i održivost dijaloga između hrvatskih socijalnih partnera, kao i poboljšati organizacijske sposobnosti s naglaskom na pozitivan doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima socijalnog dijaloga.

Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 18.118.000,00 HRK.

Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 400.000 HRK, a najveći 2.250.000,00 HRK.

Rok za prijavu na natječaj je 12.2.2015. godine.

Više informacija o natječaju te potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.