Ministarstvo zdravlja: Natječaj za udruge iz područja zdravlja

Očuvanje i unapređenje zdravlja hrvatskih građana, misija je Ministarstva zdravlja koja uključuje zaštitu javnozdravstvenog interesa, rano prepoznavanje rizika bolesti te sprečavanje pojave bolesti.

U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, od osobite je važnosti promoviranje zdravih stilova života, provedba preventivnih i promotivnih aktivnosti (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, pojavnost masovnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskularne i kardiovaskularne bolesti), zaštita mentalnog zdravlja, promocija dojenja, zdravo odrastanje, zaštita prava pacijenata i slično.

Poticanjem razvijanja zdravih stilova života utjecat će se na kvalitetu i dužinu trajanja života, smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti kao i nekih malignih oboljenja.

Opći cilj ovog natječaja je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi ovog natječaja su poticanje razvijanja zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskularne i kardiovaskularne bolesti) kao i nekih malignih oboljenja provedbom preventivnih i promotivnih aktivnosti (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, zaštita mentalnog zdravlja, promocija dojenja, zdravo odrastanje, zaštita prava pacijenata).

Na ovaj Natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge upisane u Registar udruga prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) koje djeluju na području Republike Hrvatske i koje zadovoljavaju opće uvjete ovog natječaja.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 900.000,00 kuna.

  • Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt je 50 000,00 kuna.
  • Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt je 100 000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava projekata je 17. lipnja 2015. godine, a natječajnu dokumentaciju  možete preuzeti ovdje