MSPI: Poziv za prijavu projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge da se u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu projektima udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika.

Udruge u skladu s ovim Pozivom mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja i aktivnosti:

 1. Resocijalizacija ovisnika
  a) 
  Projekti psihosocijalne podrške i prihvata liječenih ovisnika nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici/ili poslijepenalni prihvat te uključivanje liječenih ovisnika u različite društvene aktivnosti s ciljem njihove društvene reintegracije
  b) Projekti s ciljem rješavanja stambenih i drugih pitanja liječenih ovisnika
  c)Projekti pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja liječenim ovisnicima
 1. Rehabilitacija/tretman u terapijskim zajednicama

 a) Projekti psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u terapijskim i stambenim zajednicama

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.500.000,00 kuna.

 Financijski iznosi koji se putem Poziva mogu dodijeliti po pojedinom projektu:

 • najmanji iznos po pojedinom projektu je 50 000,00 kuna
 • najveći iznos po pojedinom projektu je 100 000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 6. kolovoza 2015. godine.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 12 mjeseci. Provedba započinje prvi sljedeći dan nakon dana potpisivanja Ugovora o financijskoj podršci između udruge i Ministarstva, osim ako je ugovorom utvrđen kasniji, točno naznačen datum početka provedbe.

Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je:

 • upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva,
 • aktivno djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih Pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u Statutu udruge,
 • upisana u Registar neprofitnih organizacija,
 • vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu socijalne politike i mladih te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora,
 • usvojila Plan i program rada udruge za 2015. godinu,
 • osigurala organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE (.zip) ili na web stranici Ministarstva.