Promjena roka prijave na natječaj MSPM-a za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti

Ministarstvo socijalne politike i mladih produljilo je rok za podnošenje prijave na Poziv za prioritetno područje 1. je na 20. travnja 2015. godine, do 15:00 sat i istog dana ukoliko se radi o osobnoj dostavi ili dostavi putem dostavljača, ukoliko se prijava dostavlja preporučeno poštom, ona mora sadržavati žig koji dokazuje da je prijava zaprimljena u nadležnom uredu za dostavu preporučene pošte do 23:59 sati, a za prioritetno područje 2. i 3. je 27. travnja 2015. godine, odnosno, do 15:00 sati istog dana ukoliko se radi o osobnoj dostavi ili dostavi putem dostavljača. Ukoliko se prijava dostavlja preporučeno poštom, ona mora sadržavati žig koji dokazuje da je prijava zaprimljena u nadležnom uredu za dostavu preporučene pošte do 23:59 sati 20. travnja, odnosno 27. travnja 2015. godine.

Slijedi origianalan tekst objave:

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane organizacije da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

1. Projekti usmjereni osiguranju prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji,
2. Projekti usmjereni pomoći socijalno ugroženim obiteljima i
3. Projekti usmjereni integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 24.000.000,00 kuna, a rokovi za prijavu su sljedeći:

  • Rok za dostavu prijava iz prioritetnog područja 1. je 13. travnja 2015.
  • Rok za dostavu prijava iz prioritetnog područja 2. i 3. 27. travnja 2015.

Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih.