MZO: Javni poziv za prijavu projekata udruga za usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama 2017./18. školsku godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2017./2018. školsku godinu, a odnosi se na udruge koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama za financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja onim učenicima s teškoćama u razvoju kojima u 2017./2018. školskoj godini nije osiguran pomoćnik u nastavi putem natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“.

Sukladno ovom Javnom pozivu, udruge se mogu prijaviti radi pružanja usluge pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj. Vremensko trajanje predloženih projekata ograničeno je od 1. rujna 2017. do 30. lipnja 2018. godine.

Pravo prijave na javni poziv ima udruga:

– čije je primarno djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj;

– koja je registrirana prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14) i djeluje na području jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, a u službi općeg/javnog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;

– koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje dvije (2) godine, zaključno s danom objave natječaja,

– koja ima sposobnosti (stručne, prostorne, upravljačke/organizacijske, financijske i ostale resurse) za organizaciju pružanja usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju; – koja uredno i transparentno vodi financijsko poslovanje;

– koja ima aktivno tijelo upravljanja (skupštinu/sabor/upravni odbor) koji vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu; koja je projektima u prethodnom razdoblju ispunila sve ugovorne obveze prema Ministarstvu i svim drugim davateljima financijskih potpora iz Državnog proračuna/javnih izvora uključujući i sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.

Prioritet ovog Javnog poziva je osiguravanje neposrednog rada pomoćnika u nastavi s:

– učenicima s teškoćama u razvoju koji su imali osiguranu potporu pomoćnika u nastavi putem projekata udruga u 2016./2017. školskoj godini, a nije im osiguran pomoćnik u nastavi putem natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ za školsku godinu 2017./2018.;

– učenicima s teškoćama u razvoju koji se školuju u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će na temelju Javnog poziva dodijeliti do 10.000.000,00 kuna udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj, ovisno o priljevu sredstava od igara na sreću, uz sljedeći raspon:

– najmanji iznos projekta koji udruga može zatražiti je:

a) 35.700,00 kuna (ukoliko prijavljuje projekt za jednog pomoćnika u nastavi koji se dodjeljuje učeniku s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi na tjedno zaduženje od 20 sati),

b) 51.400,00 kuna (ukoliko prijavljuje projekt za jednog pomoćnika u nastavi koji se dodjeljuje učeniku s teškoćama u razvoju u srednjoj školi na tjedno zaduženje od 30 sati)

– najveći iznos projekta koji udruga može zatražiti je:

a) 357.000,00 kuna (ukoliko prijavljuje projekt za deset pomoćnika u nastavi koji se dodjeljuju učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi na tjedno zaduženje od 20 sati),

b) 514.000,00 kuna (ukoliko prijavljuje projekt za deset pomoćnika u nastavi koji se dodjeljuju učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoj školi na tjedno zaduženje od 30 sati).

Udruga može od Ministarstva zatražiti 100% iznosa za financiranje. Odobreni iznosi isplatit će se sukladno potpisanom ugovoru.

Rok za podnošenje prijave projekta udruge na Javni poziv je 7. srpnja 2017. godine.

Više informacija o natječaju te dokumentaciju za prijavu možete pronaći na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja