Nacionalna zaklada: Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama

Nacionalna zaklada raspisala je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj., a koje nisu bile korisnice institucionalne podrške Nacionalne zaklade u prethodnim razdobljima. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama.

Institucionalne podrške se dodjeljuju u 3 kategorije:

1. do Kn 200.000,00 – do 10 podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno
djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja ovog
natječaja

2. do Kn 100.000,00 – do 10 podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno
djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja
ovoga natječaja

3. do Kn 50.000,00 – do 5 podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno
djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja
ovoga natječaja
uz ostale uvjete utvrđene u Uputama za prijavu.
Za svaku od navedenih kategorija otvoren je svojevrsni podnatječaj tako da se
udruga može prijaviti isključivo na jedan od podnatječaja odnosno u kategoriju za
koju ispunjava sve uvjete.

Rok prijave: 23. ožujak 2017.

Trajanje podrške: Udruga može zatražiti institucionalnu podršku na razdoblje od
najviše 3 (tri) godine uz uvjet da Nacionalna zaklada s udrugama kojima je
odobrena podrška zaključuje ugovore o financiranju institucionalne podrške svake
godine nakon ocjene i vrednovanja prethodnog razdoblja.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama financijskepodrške.hr