NAJAVA: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje

Iznosi sredstava €: 3.600.000

Prijavitelji: Udruge, Socijalne zadruge, Privatne ustanove, Pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije
Partneri: Udruge, Socijalne zadruge, Privatne ustanove, Pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja

Opći cilj operacije: je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice.

Specifični ciljevi operacije:

Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama; 2. Uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata.

Ciljane skupine: korisnici usluga organizacija civilnoga društva; skupine u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti; volonteri; zaposlenici u organizacijama civilnoga društva; zaposlenici visokoobrazovnih ustanova; studenti.

Za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 27.000.000,00 HRK.  Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00,00 HRK, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 HRK.

Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice. Društveno korisno učenje prepoznaje se kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnoga društva i širom društvenom zajednicom te kao važan poticaj u pronalaženju prvog posla po završetku školovanja. Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Time se odgovara na potrebu jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva za bolje upravljanje i doprinos društveno-gospodarskom rastu, osnažuju se stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnoga društva, ali se ujedno, angažmanom studenata i zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja, pridonosi i podizanju kvalitete pružanja postojećih, ali i osmišljavanju inovativnih usluga od javnog interesa u različitim sektorima.

Izvor:http://www.eu-projekti.info/