Natječaj za Nagradu I=d 2 a za društvene inovacije

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva objavila je natječaj za dodjelu nagrade za društvene inovacije. Nagrade se dodjeljuju inovativnim prijedlozima rješavanja društvenih problema u Republici Hrvatskoj koji uključuju i
osnovni prikaz modela provedbe predložene društvene inovacije.
Na natječaj se mogu prijaviti udruge i zaklade koje djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje su registrirane prije 1. siječnja 2013.
godine. Dodijelit će se ukupno do 5 nagrada koje uključuju plaketu “Društvena unovacija – Id²a” i financijsku podršku za
provedbu inovacije u iznosu od Kn 20.000,00 do Kn 50.000,00.
Rok za prijavu: do 1. listopada 2013. godine.

Više