Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2014. godinu

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba raspisao je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2014.

Rok za podnošenje prijava je 11. listopada 2013.

Više