RTL pomaže djeci – Natječaj za donacije 2014.

Pozivaju se neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti) da prijave svoje projekte za financiranje.

Prijavitelj je obvezan popuniti prijavnicu za donacije koja je dostupna na web stranici RTL pomaže djeci, ili je zatražiti na broj telefona 01 3660 934.

Opća pravila i uvjeti za prijavu

  • biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatsko
  • biti neprofitna organizacija
  • poslovati u skladu s poreznim pravilima i uvjetima
  • imati odgovarajuću strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta
  • operativni troškovi (troškovi plaća, dnevnice, putni troškovi, administrativni troškovi, najam i sl.) neće biti financirani niti kada se     direktno odnose na provedbu projekta
  • vrijednost projekta ne može prelaziti iznos od milijun kuna
  • ukoliko humanitarna udruga “RTL pomaže djeci” odobri donaciju, ona mora biti iskorištena s određenom svrhom u roku od godinu dana
  • organizacije čiji projekti nisu odobreni za financiranje neće biti kontaktirane/obaviještene

Rok za slanje prijava je 15. rujna 2014. Sve prijave koje su pristigle u navedenom roku bit će razmatrane na prvoj sljedećoj sjednici Odbora za odabir projekata (jesen /zima2014.). Popis projekata odabranih za financiranje bit će objavljen na internet stranici http://www.rtlpomazedjeci.hr/ . Financiranje projekata neće biti prije siječnja 2015.

Kontakt

Za sve dodatne informacije kontaktirajte humanitarnu udrugu “RTL pomaže djeci”
Krapinska 45, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3660 934
Fax: 01 3660 439
E-mail: rtlpomazedjeci@rtl.hr

Izvor vijesti – Ovdje