Centar za promicanje kvalitetnog života “Labirint”

Kontakt osoba: Andreja Pravdić

OIB udruge: 17017423879

Kontakt: Srpanjska 3, Zagreb, /, udruga.labirint@gmail.com, http://www.udruga-labirint.hr/

Centar za promicanje kvalitetnog života „Labirint“ osnovan je s ciljem promicanja zdravih stilova života djece, mladih i odraslih, unapređenja života pojedinca, obitelji, grupa i zajednica te skrbi o socijalno osjetljivim skupinama. U svrhu ostvarenja ciljeva „Labirint“ je pokrenuo Dječji edukativni centar "Mala sova" koji redovito provodi niz preventivnih programa namijenjenih djeci i mladima (http://www.mala-sova.com/).
Vizija:
Zajednica u skladu s najboljim interesima i potrebama svake obitelji.
Misija:
Podrška razvoju kompetentne obitelji koja se djelotvorno suočava s promjenama unutar sebe i u svojem okruženju, kroz pružanje kvalitetnih programa namijenjenih svim članovima obitelji.
Strategijski ciljevi
1. Širenje postojećih oblika usluga namijenjenih djeci, mladima i obiteljima u zajednici,
2. Razvoj vještina za kvalitetniji život djece, mladih i članova obitelji kako bi uspješno savladavali probleme na koje nailaze,
3. Pružanje mogućnosti stjecanja novih znanja i vještina,
4. Pružanje podrške djeci i mladima sa specifičnim teškoćama,
5. Strukturiranje slobodnog vremena djece i mladih te razvoj kreativnosti i specifičnih vještina,
6. Poticanje suradnje sa stručnjacima iz ustanova i udruga koji rade s djecom, mladima i obiteljima,
7. Razvijanje prepoznatljivog modela rada s obiteljima u zajednici.
Ciljevi se postižu kroz različite programe te pružanjem novih oblika usluga obitelji, a sve u skladu s potrebama zajednice.

  • Odvajanje papira i papirne ambalaže
  • Odvajanje plastike
  • Odvajanje stakla
  • Odvajanje potrošenih baterija
  • Racionalno korištenje resursa
  • Dolazak na posao pješice/biciklom/javnim prijevozom
  • Recikliranje materijala kroz kreativne radionice
  • Imamo organizirani Kutak razmjene
  • Sami izrađujemo didaktički materijal i društvene igre