Financijska točka

Gospodarske djelatnosti udruga

Često nas građani koji osnivaju udrugu pitaju što da navedu pod gospodarske djelatnosti i što su to zapravo gospodarske djelatnosti, plaća li se na njih PDV i slično. Ovdje donosimo…

Udruga kao kupac proizvoda OPG-a

U sklopu programa E-misija primili smo upit udruge koja naručuje od lokalnih OPG-a koji nisu izdavali račun za svoje proizvode. Je li to ispravno te kako udruga treba postupiti u…

Polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima

Neprofitne organizacije imaju obvezu sastavljanja i predaje financijskih i statističkih izvještaja koja obuhvaća tromjesečne izvještaje za razdoblja: I–III. i I-IX., polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima te godišnji financijski izvještaj,…