Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini.

Prihvatljiv prijavitelj na ovaj natječaj je udruga koja aktivno djeluje u području kulture, odnosno udruga koja ima znanja i kapaciteta za provedbu projekata informiranja, educiranja šire javnosti o temama vezanim uz EU.

 

Cilj natječaja – informiranje šire javnosti o Europskoj uniji, članstvu RH u Europskoj uniji, o temama koje se komuniciraju i politikama koje se raspravljaju u institucijama EU i koje se provode na razini EU, o donesenim odlukama koje utječu na svakodnevni život hrvatskih građana, na kvalitetu života, na jednake mogućnosti i ravnopravnost građana članica EU; informiranje o pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva RH u Europskoj uniji te prednostima koje se pružaju hrvatskim građanima kao građanima EU i to kroz organizaciju i provedbu predavanja, edukacija, konferencija, radionica i sličnih aktivnosti kojima se informiraju građani o EU i članstvu RH u Uniji.

Specifičan cilj – informiranje mlađe populacije o Europskoj uniji, njezinim prednostima za mlade unutar EU kao i promicanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, osvješćivanjem prava koja su jednaka za sve unutar EU, osluškujući njihove interese i potrebe.

Prioriteti:

  • projekti koji građane potiču na korištenje mogućnosti koje im pruža EU
  • projekti koji uključuju aktivno sudjelovanje krajnjih korisnika u provedbi projekta
  • projekti koji osvještavaju mogućnosti koje se pružaju građanima EU na određenom području i predlažu rješenja
  • projekti koji potiču daljnje komuniciranje europskih tema i primjenu u svojim životnim sredinama
  • projekti koji utječu na kvalitetu života građana
  • održivost projekta i njegov učinak na društvene odnose i zaštitu okoliša
  • inovativnost projekta kroz primjenu najboljih praksi za rješavanje problema

Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja raspoloživ je iznos od 1.050.000,00 kuna

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti popojedinom projektu je20.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna.

Okvirni broj projekata koji se planira financirati: 30-50.

Rok za podnošenje prijava je 10. prosinca 2017.

* Više informacija pročitajte OVDJE.

Izvor: mvep.hr