Otvoren je CENTRAL EUROPE Call for proposal

Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga odnosi se na sve četiri prioritetne osi, iako određena tematska područja unutar specifičnih ciljeva 1., 2. i 3. bit će unaprijed definirana. Neće biti moguća prijava projekta za specifični cilj 2.3.

Prioritetna područja:

 1. Inovacije i razvoj znanja,
 2. Nisko-ugljična ekonomija,
 3. Prirodni i kulturni resursi i
 4. Transport.

Sufinancirat će se projekti kojima se ispunjavaju sljedeći specifični ciljevi:

 • 1.1. Poboljšanje održivih veza između dionika u inovativnim sustavima s ciljem jačanja regionalnih inovacijskih kapaciteta u Središnjoj Europi,
 • 1.2. Unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija s ciljem jačanja ekonomskih i socijalnih inovacija u srednjoeuropskim zemljama,
 • 2.1. Razvoj i implementacija rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi,
 • 2.2. Poboljšanje teritorijalnih strategija i politika namijenjenih ostvarivanju niske razine CO2 i ublažavanju klimatskih promjena,
 • 3.1. Poboljšanje integriranih kapaciteta za upravljanje okolišem namijenjenih zaštiti i održivom korištenju prirodne baštine i resursa,
 • 3.2. Unaprjeđenje kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine i resursa,
 • 3.3. Poboljšanje upravljanja okolišem na području funkcionalnih urbanih područja kako bi ona postala prihvatljivija za život,
 • 4.1. Unaprjeđenje planiranja i koordinacije regionalnih putničkih transportnih sustava s ciljem bolje povezanosti s nacionalnim i europskim transportnim mrežama,
 • 4.2. Unaprjeđenje koordinacije između dionika u transportu s ciljem povećanja udjela multimodalnih ekoloških rješenja.

Programsko područje: 9 država (76 NUTS 2 regija): Austrija, Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka, Slovenija, Njemačka = 8 saveznih pokrajina (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen), Italija – 9 regija (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, i Veneto).

Na Pozivu mogu sudjelovati:

 • Nacionalna, lokalna i regionalna tijela javne vlasti,
 • Privatne institucije uključujući i privatna poduzeća koja imaju pravnu osobnost,
 • Međunarodne organizacije koje unutar nacionalnog zakonodavstva sudjeluju u Programu.

Partnerstvo: minimalno tri partnera, iz tri države, od kojih najmanje dva pripadaju regijama središnje Europe.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 60.000.000,00 EUR:

 • Prioritetna os 1: 20.000.000,00 HRK
 • Prioritetna os 2: 10.000.000,00 HRK
 • Prioritetna os 3: 20.000.000,00 HRK
 • Prioritetna os 4: 10.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

 • Do 85% za prijavitelje iz Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije,
 • Do 80% za prijavitelje iz Austrije, Njemačke i Italije,
 • Do 80% za prijavitelje koji dolaze iz regija izvan programa Central Europe.

*Više informacija o natječaju pročitajte OVDJE.

Izvor: eu-projekti.info