Eko kultura

Kontakt osoba: Marijan Radanec

OIB udruge: 95132844507

Kontakt: Vukovarska 19a, Bjelovar, 043 214 274, Marijan.radanec@bj.t-com.hr, nema stranice

Eko kultura, udruga ekoloških proizvođača Bjelovarsko-bilogorske županije

 • Odvajanje papira i papirne ambalaže
 • Odvajanje plastike
 • Odvajanje stakla
 • Odvajanje potrošenih baterija
 • Dijeljeni prijevoz
 • Racionalno korištenje resursa
 • Dolazak na posao pješice/biciklom/javnim prijevozom
 • Odabir suradnika prema standardima zaštite okoliša
 • Kompostiranje u uredu
 • Kompostiranje na mjestu nastanka biootpada u biološkom tornju
 • Uzgoj povrća u gradu na okomitim gredicama (stan, balkon)
 • Igranje ekoloških, neinvazivnih igara (npr. eko-golf)