Udruga studenata socijalne pedagogije – Pupovci

Kontakt osoba: Kaja Žulić

OIB udruge: 79015393770

Kontakt: Borongajska cesta 83 f, Zagreb, 091 557 43 86, udrugassp@gmail.com, http://pupovci.weebly.com/

Udruga studenata socijalne pedagogije-Pupovci osnovana je 2014. godine na inicijativu nekoliko studentica treće godine preddiplomskog studija socijalne pedagogije. Ideja je proizašla iz sveprisutne želje za djelovanjem, napretkom i pozitivnom promjenom, ali i iz potrebe za dodatnom podrškom studentima.
Ime Udruge potječe od internog nadimka kojeg su profesori dali studentima socijalne pedagogije. Ono se temelji na kratici PUP koja znači problemi u ponašanju.
Vizija Pupovaca je povezati studente socijalne pedagogije i studente drugih struka na temelju prosocijalnih vrijednosti i aktivnosti, koristeći njihove intelektualne snage i potencijal u svrhu stvaranja društva koje je spremno djelovati u smjeru vlastitog napretka.
U skladu s vizijom, misija Pupovaca je usmjerenošću na prosocijalno i kreativno organizirati i provoditi različite aktivnosti i znanstveno-istraživačke projekte radi postizanja veće prepoznatljivosti studija socijalne pedagogije. Udruga pruža podršku studentima te osnažuje članove, promovira studentsku kulturu i time pruža priliku za profesionalni rast te ostvarivanje punih potencijala svakog člana radi kasnijeg kvalitetnog profesionalnog djelovanja u interesu društvene koristi. Udruga omogućava povezivanje i suradnju studenata s (ne)srodnim strukama kao i društvenim institucijama u cilju promocije mentalnog zdravlja i dobrobiti svakog pojedinca.

Udruga je organizirana u pet radnih timova. Svaki tim ima svog voditelja koji koordinira aktivnostima tima te raspoređuje odgovornosti članova. Timovi su:
1. Tim za podršku i savjetovanje studenata
2. Medijski tim
3. Projektni tim
4. Tim društvenjaka
5. Tim za međunarodnu suradnju

  • Odvajanje papira i papirne ambalaže
  • Odvajanje plastike
  • Odvajanje stakla
  • Odvajanje potrošenih baterija
  • Racionalno korištenje resursa
  • Dolazak na posao pješice/biciklom/javnim prijevozom