Udruga Vestigium

Kontakt osoba: Irena Borovina

OIB udruge: 12000190551

Kontakt: Rudeška 142, Zagreb, 0958561270, udruga.vestigium@gmail.com, http://udrugavestigium.wix.com/vestigium#

Udruga za poboljšanje kvalitete života na zdrav i kreativan način, te promicanje humanog, zdravog i prirodnog načina življenja. Poticanje uzgoja ekološki prihvatljivi zdravih žitarica, poticanje kreativnog razvoja čovjeka i zdravog načina života putem pravilne prehrane i rekreacije, organizacija radionica i projekata s ciljem rada na poticanju ekološkog načina života i svijesti građanstva o potrebi unapređenja zdravlja i fizičkih, mentalnih i duhovnih sposobnosti, organizacija izložbi, predstava, seminara, okruglih stolova i tribina o eko uzgoju.

 • Odvajanje papira i papirne ambalaže
 • Odvajanje plastike
 • Odvajanje stakla
 • Odvajanje potrošenih baterija
 • Dijeljeni prijevoz
 • Racionalno korištenje resursa
 • Dolazak na posao pješice/biciklom/javnim prijevozom
 • Odabir suradnika prema standardima zaštite okoliša
 • Kompostiranje u uredu
 • Urbano vrtlarenje
 • Korištenje odbačenih stvari umjesto kupovine novih
 • Odabir proizvoda koji su proizvedeni lokalno i od malih proizvođača