Agencija za mobilnost i programe Europske Unije : Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa Švicarskim veleposlanstvom, objavljuju natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017. Za hrvatske državljane dodjeljuju se sljedeće kategorije stipendija u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja:

1.   stipendije za znanstvenoistraživačke boravke u Švicarskoj, za diplomirane kandidate do 35 godina starosti;

2.   stipendije za doktorske studije, za diplomirane kandidate do 35 godina starosti;

3.   stipendije za poslijedoktorske studije, za kandidate kojima doktorat nije stariji od pet godina;

4.   stipendije za umjetničke smjerove, za diplomske (master) studije i istraživanja na konzervatorijima i umjetničkim školama u sklopu švicarskih sveučilišta primijenjenih znanosti.

Detaljnije informacije dostupne su u priloženim dokumentima na engleskome jeziku i na mrežnoj stranici Državnoga tajništva za obrazovanje i znanost Švicarske.
Zainteresirani kandidati mogu od Švicarskog veleposlanstva zatražiti natječajnu dokumentaciju koja uključuje prijavne obrasce.

Osoba za kontakt:
g. Pero Katušić
Švicarsko veleposlanstvo
Bogovićeva ul. 3
HR – 10 000 Zagreb
p.p. 471
tel.: +385 1 487 88 16
faks: +385 1 481 08 90
e-pošta: pero.katusic@eda.admin.ch.

Uz prijavne obrasce dostupne pri Švicarskom veleposlanstvu potrebno je priložiti otisnut i ispunjen on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici: http://www.mobilnost.hr/prijava_za_stipendiju/.
Obrazac služi kao temelj za elektroničku obradu podataka.

Kratku molbu s potpunom dokumentacijom na njemačkome, francuskome, talijanskome ili engleskome jeziku treba poslati u tri primjerka do 23. listopada 2015. godine na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska ulica 26
10 000 Zagreb

tel.: +385 1 5557 805 / + 385 1 5497 896
e-pošta: bilaterala@mobilnost.hr

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe Europske unije za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili prijavom) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na web stranici Agencije.

Svu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Datum zatvaranja natječaja: 23.10.2015