APPRRR: Potpora obnovi područjima pogođenima elementarnim nepogodama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 5.2 “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima” za područja sukladno odlukama o proglašenju elementarnih nepogoda.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i Natječajem. Rok za prijavu na natječaj je do 10. lipnja 2015. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći na stranicama Agencije.