DEMOKRATIZACIJA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Na natječaj se mogu prijaviti udruge i privatne zaklade u partnerstvu pet (5) organizacija iz različitih županija u RH s provedbom projekta na razini RH i na EU razini kroz prijenos specifičnih znanja i vještina među organizacijama civilnoga društva i različitim podsektorima djelovanja, povećanje njihovog utjecaja i vidljivosti djelovanja, unapređenje metoda podizanja svijesti javnog mijenja i uključivanja građana kroz javno zagovaranje te neformalno obrazovanje i kampanje za učinkovitiju provedbu javnih politika i unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava

datum raspisivanja natječaja: 19.08.2013.
vrijeme trajanja natječaja: do 19.09.2013.
visina financijske podrške: od Kn 200.000,00 do Kn 380.000,00
broj projekata koji će se odobriti: do 5 projekata
financijska podrška se ostvaruje na rok od 1 godine
način objave natječaja: regionalna predstavljanja, internetska stranica Nacionalne zaklade, priopćenje za javnost
način prijave: obrasci za prijavu opisnog i financijskog dijela projekta
rok za objavu rezultata: prosinac 2013.
rok za potpisivanje ugovora: prosinac 2013./siječanj 2014.

Autor: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
pdf, 1.2 MiB (Potreban software: Preglednik PDF datoteka)