DM poziva osnovne škole u akciju prikupljanja starog papira ‘Zeleni korak’

DM je uputio poziv školama na uključenje u Akciju Zeleni korak, akciju prikupljanja starog papira u hrvatskim osnovnim školama.

Svaka škola zainteresirana za sudjelovanje mora u prijavi dostaviti sljedeće podatke: puni naziv škole, poštanski broj i točnu adresu, OIB, broj žiroračuna i kontakt osobe te broj učenika škole, a krajnji je rok za slanje prijava iz svih škola i njihovo prikupljanje 5.4.2017. do 23:59 sati.

Prijave se šalju isključivo na e-mail adresu: info@dmgreencity.com

Učenici svih škola koje se u roku prijave u Akciju prikupljaju stari papir od 6.4.2017. do 30.4.2017. godine.
Svaka škola koja sudjeluje u akciji Zeleni korak bit će nagrađena od strane Unijapapira s iznosom ekvivalentnim otkupnoj cijeni po jedinici težine (500 kn/tona), a novac će Unijapapir doznačiti školama u roku od 30 dana od dana objave rezultata akcije.
Nakon objave rezultata, deset najboljih škola koje sakupe najviše starog papira dobiti će priznanje za postignuće koje su ostvarile po pitanju očuvanja okoliša te će im biti uručena nagrada. Nagrade će biti uručene svakoj školi ponaosob, o čemu će pobjednici akcije biti pravovremeno obaviješteni.

Predstavnici deset škola, 5 područnih i 5 matičnih najuspješnijih u akciji Zeleni korak dobit će vrijednu nagradu partnera projekta: donacija školi u iznosu 8.500,00 kn + PDV tako da škola sama pribavi ponudu za određenu uslugu ili pomagalo za školu, a dm će sastaviti Ugovor o donaciji i uplatiti iznos. Krajnji rok za realizaciju donacije je 30.09.2017. Uz donaciju dm će darovati i dm darovnu karticu u iznosu od 500,00 kn koje će biti uručene svakoj školi.

Za više informacija možete posjetiti stranice DM – Zeleni korak.