Dodjela potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2016. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije raspisao je natječaj za za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2016. godinu.
U programu Potpore malim i srednjim poduzetnicima, planirana su sredstva namijenjena za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja  poduzetništva, i to:

1. subvencija za početak poslovanja poduzetnika,

2. subvencija za žene poduzetnice

3. kapitalnih pomoći za povećanje konkurentnosti za proizvodne djelatnosti

4. kapitalnih pomoći za povećanje konkurentnosti za neproizvodne djelatnosti

Prijave se dostavljaju do 9. svibnja 2016. godine.
Prijave za dodjelu potpore dostavljaju se Upravnom odjelu za gospodarstvo na obrascu prijave uz potrebnu dokumentaciju.Upute za prijavitelje i obrasci prijave za pojedinu vrstu potpore mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, soba 25, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb, ili se preuzimaju na službenim mrežnim stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod Natječaji i javni pozivi, Upravni odjel za gospodarstvo.

Natječaj je namijenjen isključivo poduzetnicima s područja Zagrebačke županije, a ne i poduzetnicima s područja grada Zagreba.