EACEA: Objavljen natječaj “Mreže gradova 2017.”

EACEA (Education, audiovisual and culture executive agency) je objavila je natječaj “Mreže gradova 2017.” Natječaj je objavljen za sljedeće prijavitelje gradovi ili općine, odnosno twinning odbori ili mreže, lokalna ili regionalna samouprava i udruženja lokalnih samouprava, a prijava mora uključiti općine iz najmanje 4 zemlje članice programa Europa za građane 2014.-2020., uz uvjet da je barem jedna zemlja u partnerstvu članica EU.

Pojedinačni projekt može doseći najvišu potporu od 150.000,00 eura, a po ovom Programu potrebno je sufinancirati aktivnosti.

Rok za prijavu je 1. ožujka 2017. godine, a više informacija o natječaju možete pronaći na stranicama EACEA-e.