Europska komisija: Javni poziv za EU-mreže koje djeluju u području prava osoba s invaliditetom pod Okvirnim partnerskim sporazumom 2015.-2017. (VP/2015/013)

Europska komisija raspisala je natječaj kojemu je cilj poticati aktivno uključivanje i sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu u skladu s Europskom strategijom za osobe s invaliditetom, a sve u sklopu sljedećih prioritetnih područja:

  • dostupnost
  • sudjelovanje
  • jednakost
  • zapošljavanje
  • obrazovanje i osposobljavanje
  • socijalna zaštita
  • zdravlje i vanjska akcija

Specifični cilj ovog poziva je pružiti operativne potpore za 2016. godinu u okviru partnerskih ugovora sklopljenih u razdoblju 2015. do 2017. i time osigurati dugoročnu suradnju između Europske komisije i EU-mreža koje djeluju u promicanju prava osoba s invaliditetom. Poziv će pružiti potpore za financiranje operativnih troškova i one aktivnosti mreže koje imaju EU dodanu vrijednost i pridonose provedbi ciljeva Programa REC.

Natječaj je otvoren do 16.10.2015., a ukupni iznos bespovratnih sredstava za ovaj poziv iznosi 3.000.000 eura, dok je stopa sufinanciranja utvrđena u iznosu od 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Više informacija o ovom natječaju možete pronaći na službenim stranicama Europske komisije.