Europska zaklada za mlade (European Youth Foundation): Potpore za međunarodne aktivnosti mladih

Fundaciju European Youth osnovalo je Vijeće Europe s ciljem poticanja suradnje između mladih Europe i financiranja projekata organizacija mladih koje se bave ljudskim pravima, promicanjem demokracije, tolerancije i solidarnosti.
Europska zaklada za mlade poziva nevladine organizacije na prijavu za financiranje projekata. Zaklada nudi financiranje projekata nevladinih organizacija zemalja članica Europske unije koji se koncentriraju na rad u obrazovanju i kulturi na području Europe, aktivnosti koje promiču suradnju i razmjenu znanja te istraživanja pozicije mladih u društvu.

Fundacija nudi pet različitih vrsta financijske potpore ovisno o prirodi projekta i djelovanja.

Kategorije dodjela sredstava su

  1. međunarodne aktivnosti (promicanje susreta između mladih i interkulturalne razmjene),
  2. godišnji plan djelovanja (aktivnosti i projekti planirani za sljedeću godinu),
  3. dodjela strukturalne financijske potpore (fundacija snosi troškove administrativne djelatnosti),
  4. dodjela jednokratnih sredstava (fundacija pomaže pri regionalnom širenju djelovanja udruge) i
  5. dodjela sredstava za pilot projekte (temeljene na pronalaženju odgovora na društvene probleme lokalnih zajednica).

Svaka kategorija ima pojedinačan rok prijave, ovisno o razdoblju predviđenom za provođenje projekta.

Za dodjelu sredstava mogu se prijaviti isključivo nevladine organizacije registrirane pri fundaciji European Youth. Organizacije koje nisu registrirane moraju to učiniti prije slanja prijedloga projekta na natječaj.

Sve dodatne informacije o prijavi i rokove za pojedinačne kategorije prijava potražite ovdje.

Rok prijave je 1. listopada 2015.