Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj raspisao je Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Natječaj je otvoren za dodjelu potpore za “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta” iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. godine.
Prihvatljivi prijavitelji su jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području postoji minski sumnjiva poljoprivredna površina.
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za razminiranje minama onečišćenih poljoprivrednih površina.
Udio javne potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.
Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 15. travnja 2015. i traje do 15. svibnja 2015.

Više informacija o natječaju možete pronaći  na :

http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=2378