Financijska potpora za europske nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša

Objavljen je natječaj za udruge u sklopu financijske potpore za europske nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša te su prihvatljive države EU 27, Pridružene i Hrvatska.

Natječaj je usmjeren na sufinanciranje operativnih troškova nevladinih organizacija na području Europe u skladu s aktivnostima predviđenima za 2014 (u skladu sa prioritetima definiranim programom LIFE), a svrha je povećati sudjelovanje nevladinih organizacija u stvaranju i provedbi politike zaštite okoliša.

Ukupan iznos sredstava je 9.000.000 €.

Rok za prijavu je 15. listopada 2013.

Više