Građanin, društvo i politika u modernoj demokraciji

Akademija za politički razvoj djeluje u Hrvatskoj od 2004. godine u okviru programa Vijeća Europe i mreže Schools of Political Studies.

Cilj Akademije jest razvijanje znanja iz demokratske prakse među mladim lideri(ca)ma iz raznih područja djelatnosti (političkih stranaka, javne uprave, civilnog društva, medija, gospodarstva) te poticanje međusobnog dijaloga i suradnje na pitanjima od općeg društvenog interesa.

Seminari i konferencije održat će se  prema sljedećem okvirnom rasporedu:

  • “Građanin, društvo i politika u modernoj demokraciji” – 15. – 17. ožujka 2013.
  • “Komunikacijske vještine u javnom djelovanju” – 17. – 19. svibnja 2013.
  • “Summer University for Democracy in Strasbourg” – lipanj 2013.*
  • Godišnja konferencija Akademije za politički razvoj – 20. – 22.  rujna 2013.

Polaznici su obavezni sudjelovati u minimalno tri navedene aktivnosti. Većinu troškova organizacije i sudjelovanja polaznika na seminarima snosi Akademija, dok polaznici participiraju u troškovima triju seminara u Hrvatskoj iznosom od ukupno 500 kn, što iznosi 4% ukupnih troškova, te iznosom od 500 kn u troškovima puta i boravka u Strasbourgu, što iznosi 7% od ukupnih troškova.

Prijaviti se mogu hrvatske državljanke i državljani, te kandidatkinje i kandidati s boravištem na teritoriju Republike Hrvatske do navršenih 35 godina starosti, uz uvjet dobrog poznavanja engleskog jezika.

Više o natječaju i prijavama na web stranicama Akademije za poolitički razvoj