Građenje reciklažnih dvorišta

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Područje: zaštita prirode i okoliša

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Sažetak:

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.
Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Informativna radionica

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) organizirat će informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u srijedu, 12. travnja 2017., u prostorijama FZOEU-a, Radnička cesta 80/Zagreb tower, dvorana na 20. katu.

Predviđeno trajanje informativne radionice je od 11.00 do 13.00 sati. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i za postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti putem elektroničke pošte na adresu e-pošte branka.antunovic@mzoip.hr najkasnije do ponedjeljka, 10. travnja 2017. do 14.00 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta. Molimo potencijalne prijavitelje da zbog ograničenog broja mjesta, prijave sudjelovanje samo jedne osobe iz svoje institucije. Potvrda o prihvaćanju prijave za sudjelovanje na radionici biti će poslana putem elektroničke pošte najkasnije do ponedjeljka, 10. travnja 2017. do 16.00 h.

Dokumentacija:

Dokumentacija Poziva za dostavu projektnih prijedloga za građenje reciklažnih dvorišta
Pitanja i odgovori – 1

Učestala pitanja i odgovori:

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem e-pošte na sljedeću adresu elektroničke pošte: branka.antunovic@mzoip.hr.
Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.
U interesu jednakog postupanja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, MZOE nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
MZOE nije u mogućnosti odgovarati na pojedinačne usmene upite, kao niti održavati pojedinačne sastanke s potencijalnim prijaviteljima.
Izvor:http://www.strukturnifondovi.hr