HAVC: Javni poziv za komplementarne djelatnosti u 2015. godini – programi međunarodne suradnje

Na temelju Zakona o audiovizualnim djelatnostima i sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) raspisuje Javni poziv za komplementarne djelatnosti – programi međunarodne suradnje u 2015.

U programe međunarodne suradnje ubrajaju se:

 • međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: programi gostovanja hrvatskih autora/ica, producenata/ica, izbornika filmskih festivala, filmskih stručnjaka i djelatnika,
 • međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: program izrade promidžbenih materijala i prijavljivanje u službenu konkurenciju festivala,
 • međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: programi predstavljanja i promocije filmova,
 • programi međunarodne kulturalne razmjene iz područja audiovizualnih djelatnosti (razmjena hrvatskih i stranih pojedinaca i institucija),
 • programi stručnog usavršavanja,
 • pitching, koprodukcijski forumi i programi za razvoj projekata,
 • međunarodni filmski sajmovi,
 • međunarodni filmski sajmovi: potpora producentima/icama i autorima/icama za predstavljanje filmova te
 • programi potpore za međunarodnu kinodistribuciju hrvatskih filmova.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za programe međunarodne suradnje imaju fizičke i pravne osobe koje se bave komplementarnim djelatnostima i upisane su u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije.

Hrvatski audiovizualni centar će osobito podupirati one programe međunarodne suradnje koji:

 • su od interesa za Republiku Hrvatsku te hrvatsku i europsku kinematografiju,
 • hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst,
 • promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva,
 • su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete i sadržajne inovativnosti te profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora,
 • se odvijaju kontinuirano, doprinose promicanju hrvatskog filma, filmskih autora/ica i djelatnika u svijetu,
 • su nagrađivani, te
 • su značajni za očuvanje hrvatske kulturne baštine i kulturnog identiteta.

Rok za prijavu je 13. veljače 2015. godine.

Više o pozivu možete pronaći na internetskim stranicama HAVC-a.