“HBOR u zajednici” – natječaj za dodjelu donacija u 2015. godini

“HBOR u zajednici” je natječaj Hrvatske banke za obnovu i razvitak na koji se mogu prijaviti udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata koji promiču vrijednosti usmjerene općem dobru i utječu na poboljšanje kvalitete života društvene zajednice.

Predmet natječaja je dodjela donacija za provedbu projekata iz sljedećih područja:
HUMANITARNI PROJEKTI I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA
– zaštita prava žena i/ili djece
– zaštita i promicanje zdravlja, pomoć oboljelima
– potpore osobama s invaliditetom te osobama s mentalnim oštećenjima (uključujući i djecu)
– zaštita prava socijalno ugroženih skupina te marginaliziranih i zapostavljenih skupina stanovnika
ZAŠTITA OKOLIŠA
– zaštita endemskih vrsta
– čišćenje okoliša
– sprječavanje budućeg onečišćenja
– promicanje svijesti o nužnosti zaštite okoliša
OBRAZOVANJE I ZNANOST
– poticanje talenata i izvrsnosti
– promocija hrvatske znanosti u svijetu
– izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
KULTURA, BAŠTINA I UMJETNOST
– očuvanje nacionalnog identiteta
– kulturno-umjetničke aktivnosti
– poticanje kreativnosti, izvornosti i stvaralaštva
– stvaranje pozitivne slike o Hrvatskoj u svijetu
Rok za prijavu je 20. travnja 2015. na propisanim obrascima koje možete pronaći na stranicama HBOR-a.