HTZ: Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima

Hrvatska turistička zajednica je objavila javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2015. godini.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

  • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone
  • izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, posebice na područjima s oznakom “PPS destinacija”
  • izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
  • razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista
  • razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone.

Sredstva potpore su namijenjena trgovačkim društvima, obrtima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, regionalna i lokalna samouprava i OPG-ima.

Javni poziv je otvoren do 27. veljače 2015. godine. Dodatne informacije na: potpore@htz.hr, a svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na stranicama HTZ-a.