INSTITUCIONALNE PODRŠKE ZA STABILIZACIJU I/ILI RAZVOJ UDRUGA

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se u 3 kategorije:

(a) do Kn 400.000,00 – do 10 podrški
(b) do Kn 200.000,00 – do 15 podrški
(c) do Kn 75.000,00 – do 5 podrški

uz uvjet da udruge svojim aktivnostima doprinose promjenama u društvu u svom području djelovanja ili više područja djelovanja

datum raspisivanja natječaja:
19.08.2013.

vrijeme trajanja (pred)natječaja:
do 19.09.2013.

način objave natječaja:
regionalna predstavljanja, internetska stranica Nacionalne zaklade, priopćenje
za javnost

način prijave:
strukturirani obrasci opisnog i financijskog dijela prijave

institucionalna podrška ostvaruje se na rok od
3 godine

rok za objavu rezultata:
prosinac 2013.

rok za potpisivanje ugovora:
prosinac 2013./siječanj 2014.