INTERREG ADRION: Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga

Program transnacionalne suradnje Interreg Adrion ima cilj da putem inovativnih politika i upravljačkih procesa osnaži europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora poveća ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju Programskog područja. Programski dokument (Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme) usvojen od strane Europske komisije 20. listopada 2015. godine predstavlja pravnu osnovu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Specifični ciljevi ovog poziva podijeljeni su u tri prioriteta:
Prioritet 1. – Inovativna i pametna regija
Cilj: Podržati razvoj regionalnog inovacijskog sustava za Jadransko-jonsko područje.
Prioritet 2. – Održiva regija
Ciljevi: Promovirati održivu valorizaciju i očuvanje prirodnih i kulturnih dobara u Jadransko-jonskom području; Povećati kapacitete u transnacionalnom rješavanju ranjivosti okoliša, fragmentaciji i očuvanju ekosustava u Jadransko-jonskom području.
Prioritet 3. – Povezana regija
Ciljevi: Povećati kapacitet za integrirani prijevoz i usluge mobilnosti i multimodalnosti u Jadransko-jonskom području.

Prihvatljivi prijavitelji su javne i privatne organizacije sa sjedištem u Jadranskoj i jonskoj regiji. U Programu transnacionalne suradnje Interreg Adrion sudjeluju četiri države članica Europske unije: Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija te četiri IPA države: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.
Prihvatljive aktivnosti su:
– Umrežavanje
– Zajednički sustavi upravljanja i sporazumi o suradnji
– Strategije i akcijski planovi
– Metode i alati
– Pilot-aktivnosti (projekti malih razmjera ulaganja i demonstracijski projekti)
Ukupan budžet programa (bez nacionalnog sufinanciranja) iznosi 99.156.616,00 eura, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financirati 83.467.729,00 eura, a iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) 15.688.887,00 eura.

Rok za prijavu na Poziv je 25. ožujka 2016. do 17:00 (CET).

Projektni prijedlozi dostavljaju se na engleskom jeziku putem elektronskog sustava za praćenje (e-MS) dostupnom na www.interregadrion.eu.