Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih

Napomena:
Izmjene za natječaj “Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih” možete pronaći ovdje
 
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva 
Država: Hrvatska 
Tema/sektor: Mladi, Obrazovanje, Ostalo, Civilno društvo 

Datum otvaranja natječaja: 31.05.2017.
Rok za prijavu: 30.06.2017.
Iznosi sredstava €: 400.000

Prijavitelji: Udruge 
Partneri: Osnovne škole, Srednje škole 
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Ciljevi natječaja:
– povećati mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima;
– povećanje znanja djece i mladih o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu;
– senzibiliziranje djece i mladih o vrijednostima volonterstva te njihovo uključivanje u volonterske akcije u lokalnoj zajednici i/ili školi;
– promicanje mira i nenasilnog rješavanja sukoba kod djece i mladih;
– promicanje zdravih načina življenja, očuvanja prirode i održivog razvoja u djece i mladih;
– uključivanje djece i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti učenici i učenici s teškoćama);
– unapređenje kvalitete življenja djece i mladih u lokalnim zajednicama s manje mogućnosti, sukladno vrijednosti indeksa razvijenosti koja je manja od 75% indeksa razvijenosti Republike Hrvatske.

Na ovaj natječaj moguće je poslati prijavu za područje izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u tri područja/podkategorije natječaja:
1. škola u zajednici s nultom tolerancijom za govor mržnje i nasilje (odgoj i obrazovanje za ljudska prava, nenasilno rješavanje sukoba, odgovornost i aktivno građanstvo);
2. “Otisak srca” za volonterstvo djece i mladih u školi i zajednici (odgoj i obrazovanje za volonterstvo);
3. holistička škola i zajednica (odgoj i obrazovanje o zdravim načinima življenja, očuvanju prirode i održivom razvoju).

Prihvatljivi prijavitelji su udruge u partnerstvu s jednom odgojno-obrazovnom ustanovom i to isključivo osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.

Odobrit će se ukupno do 40 podrški za sva tri područja/podnatječaja i to:
1. škola u zajednici s nultom tolerancijom za govor mržnje i nasilje (odgoj i obrazovanje za ljudska prava, nenasilno rješavanje sukoba, odgovornost i aktivno građanstvo) – do 15 podrški;
2. “Otisak srca” za volonterstvo djece i mladih u školi i zajednici (odgoj i obrazovanje za volonterstvo) – do 10 podrški;
3. holistička škola i zajednica (odgoj i obrazovanje o zdravim načinima življenja, očuvanju prirode i održivom razvoju) – do 15 podrški.

Visina financijske podrške koja se može odobriti po projektu: od 50.000,00 HRK do 100.000,00 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 HRK

Trajanje projekta treba biti u školskoj godini 2017./2018., počevši od 4. rujna 2017.g., a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2018.g.

Krajnji rok prijave: 30. lipnja 2017.g.