Javni natječaj HBOR-a za dodjelu donacija u 2017. godini „I ja želim posao“

Tema/sektor: Mladi, Obrazovanje, Zapošljavanje, Ostalo, Socijalna uključenost
 

Prijavitelji: Udruge, Zadruge, Ostalo, Socijalne zadruge

Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku
Predmet: povećanje zapošljivosti pripadnika teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina. Prednost pri financiranju imat će projekti koji uključuju: – međugeneracijsko povezivanje; – uključivanje javno-civilnog partnerstva; – poticanje samozapošljavanja; – provedbu projekata u županijama s većom stopom nezaposlenosti od prosjeka Republike Hrvatske: Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska i Splitsko-dalmatinska. Prihvatljivi prijavitelji: oganizacije civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice i koje: – djeluju najmanje 2 godine do dana objave natječaja; – vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s važećim propisima o neprofitnom računovodstvu; – ispunjavaju obveze plaćanja svih doprinosa i plaćanja poreza; – čija je osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) u mandatu; – protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak niti su pravomoćno osuđeni; – kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskog područja financiranja ovog Natječaja. Ukupna vrijednost javnog natječaja: 600.000,00 HRK Najviši iznos: 50.000,00 HRK Najniži iznos:10.000,00 HRK Krajnji rok prijave: 19. lipnja 2017.g.