Javni natječaj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske raspisao je Javni natječaj za prijavu projekata/programa udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2013. godinu i dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu, projektima/programima koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rješavanja postojećih problema u području prevencije ovisnosti i resocijalizacije liječenih ovisnika o drogama a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine.

Rok za prijavu na natječaj je od 01. veljače 2013. do 18. ožujka 2013.

Više: http://www.uredzadroge.hr/~/natjecaj-2013