Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za poticanje turizma u Gradu Zagrebu

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih potpora za poticanje turizma u Gradu Zagrebu.

Prihvatljivi korisnici potpora su:
– mikro, mala i srednja trgovačka društva;
– obrti;
– zadruge;
– djelatnosti slobodnih zanimanja;
– fizičke osobe koje mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonu o pružanju usluga u turizmu.
Korisnici potpora moraju imati sjedište na području Grada Zagreba. Iznimno korisnici mogu imati sjedište izvan područja Grada Zagreba, a ulažu na području Grada Zagreba i imaju ili planiraju zaposliti najmanje dva radnika sa prebivalištem u Gradu Zagrebu.

Najviši pojedinačni iznos potpore je 50.000,00 HRK. Grad Zagreb sudjeluje u sufinanciranju predloženog programa/projekta najviše do 50% ukupno prijavljenih troškova u troškovniku.

Rok za dostavu programa/projekata je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2016. godine.

Obrasce za natječaj preuzmite ovdje