Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za promicanje poduzetništva i obrta u Gradu Zagrebu

Dodjela bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017.

Promicanju poduzetništva i obrta u Gradu Zagrebu u smislu ovog Natječaja  doprinose:
– gospodarske manifestacije kojima se utječe na podizanje svijesti o važnosti  poduzetništva i obrta na razvoj ukupnog gospodarstva, kao i na poticanje samozapošljavanja i zapošljavanja;
– savjetovanja, kongresi, edukativne i stručne manifestacije  kojima se podiže razina poduzetničkih kompetencija radi rasta i razvoja poduzetništva te poticanje samozapošljavanja i zapošljavanja;
– druge manifestacije značajne za promicanje poduzetništva i obrta u Gradu Zagrebu.

Prihvatljivi korisnici su:
– mikro, mala i srednja trgovačka društva;
– zadruge i ustanove u vlasništvu fizičkih osoba;
– obrti i
– djelatnosti slobodnih zanimanja.

Korisnici potpore moraju imati sjedište na području Grada Zagreba i moraju biti organizatori, odnosno suorganizatori manifestacije koja doprinosi promicanju poduzetništva i obrta u Gradu Zagrebu.

Potpore se dodjeljuju za financiranje troškova organizacije manifestacije:
– najam i nabavu opreme;
– zakup, uređenje i opremanje prostora;
– izradu promidžbenih materijala (katalozi, brošure, prospekti i sl.), medijsko oglašavanje, izdavanje publikacija;
– naknadu troškova vanjskih suradnika te
– troškove reprezentacije (najviše do 20% od ukupno odobrene potpore).

 

Najviši iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi 100.000,00 HRK

Rok za podnošenje prijava je do 15. studenoga 2016. godine.

Više o natječaju na http://www.eu-projekti.info/