Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 
Prijava se podnosi na Obrascu prijave na javni natječaj koji je sastavni dio natječajne dokumentacije
Obrasce treba preuzeti na vlastiti disk i tek onda upisivati podatke u iste.
 
Obrazac prijave za javni natječaj
Obrazac izjave o podmirenim financijskim obvezama prema Gradu Zagrebu
Obrazac izjave o partnerstvu