Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. g.

Predmetpoziva je  dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji su :

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU u okviru programa:

– „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Program ruralnog razvoja“ i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020.

– Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2014.-2020., te za programsko razdoblje 2007.-2013. prihvatljivi su isključivo projekti u sklopu Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, Operativnog programa za prekograničnu suradnju sa Srbijom i Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom te udovoljavaju ostalim uvjetima propisanim člankom 5. Pravilnika i navedenim u točki 3. Uputa za korisnike (u nastavku teksta: korisnici).

Kada je korisnik jedinica lokalne samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, udjel u sufinanciranju učešća korisnika iz sredstava Fonda, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera, će biti:

– 90% za projekt s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave;

– 80% za projekt s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave;

– 70% za projekt s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave;

– 60% za projekt s područja IV. skupine jedinica lokalne samouprave;

– 50% za projekt s područja V. skupine jedinica lokalne samouprave, osim Grada Zagreba.

Kada je korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave udjel u sufinanciranju učešća Korisnika iz sredstava Fonda, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera će biti:

– 80% za projekt s područja I. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave;

– 60% za projekt s područja II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave;

– 50% za projekt s područja III. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave;

– 40% za projekt s područja IV. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

Maksimalni iznos sredstava koji se može u tri uzastopne fiskalne godine isplatiti korisnicima na području pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave je:

– 30.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika manjim od 100.000;

– 40.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika od 100.000 do 200.000;

– 50.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 200.000 do 300.000;

– 60.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 300.000;

– 75.000.000,00 HRK za Grad Zagreb.

Maksimalni iznos za pojedinu županiju može se uvećati za 25%, za županije koje su iskoristile sredstva Fonda više od 90% maksimalnog iznosa, pod uvjetom da postoji dovoljno raspoloživih sredstava u Fondu.

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta:

minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 HRK;

maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 7.500.000,00 HRK.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK.

 

Zahtjevi za dodjelu sredstava zaprimat će se od 20. ožujka 2017. g. do iskorištenja sredstava planiranih za 2017. g., a najkasnije do 15. prosinca 2017. g.

Iznosi sredstava €: 20.000.000

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ostalo
Natječajna dokumentacija:Preuzmite datoteku

 

Izvor:http://www.eu-projekti.info