Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija (KK.01.2.2.03.)

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (sa modalitetom trajnog poziva) za podršku razvoju Centara kompetencija provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 1- Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Investicijski prioritet 1b – Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja, Specifični cilj 1.b.2. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.

S obzirom da se radi o ograničenom postupku kroz Poziv za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv bit će odabrani Prijavitelji koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija.

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori

Iznos bespovratnih sredstava iz EFRR koji se dodjeljuje u okviru Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Podršku razvoju Centara kompetencija“, a osiguran je temeljem OPKK, iznosi 785.977.500,00 HRK.

Rok za podnošenje prijave je do 18. listopada 2016. godine.

Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku