Javni poziv za kandidiranje manifestacija koje bi se sufinancirale iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

Opći cilj poziva je odabir prijavljenih manifestacija za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svrhu poticanja prezentacije tradicijskih i inovativnih proizvoda koji imaju oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, a koje proizvode otočni proizvođači odnosno pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Specifični cilj je odobravanje sredstava za manifestacije koje se održavaju tijekom 2015. godine te koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“

Prihvatljivi prijavitelji su pravne i fizičke osobe; trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostale pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj i izvan nje koje organiziraju pojedinu manifestaciju.

Najviši iznos koji se jednom organizatoru za jednu manifestaciju može odobriti putem ovog Javnog poziva je20.000,00 kn. U navedeni iznos uključen je i iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Rok za predaju prijava je otvoren od dana objave na službenoj internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije do 15. listopada 2015. godine.