Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa EU za 2017.g.

Ured za udruge sufinancirat će projekte ugovorene s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:
– Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
– IPA – I. komponenta
– Europska teritorijalna suradnja – prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C)
– Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
– Erasmus+: Sport
– Sedmi okvirni program (FP7)
– Obzor 2020.
– Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
– Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
– Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
– Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
– Višekorisnička IPA
– Kreativna Europa
– Program o pravima, jednakosti i građanstvu
– Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
– Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

Prihvatljivi prijavitelji:
– projekte koje je ugovorno tijelo odobrilo i ugovorilo, a čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj;
– projekte koje je ugovorno tijelo odobrilo, a u kojima  koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj;
– projekte koje je ugovorno tijelo odobrilo, a čiji su nositelji projekta ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove), pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.

Prihvatljive aktivnosti: nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:

1. za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
a) tijekom 2016. godine, ukoliko se aktivnosti
– većim dijelom provode tijekom 2017.g. ili
– provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2017. godini.
b) tijekom 2017.g.

2. za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
a) tijekom 2016. godine, ukoliko se aktivnosti
– većim dijelom provode tijekom 2017. ili
– provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2017. godini.
b) tijekom 2017.g.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.700.000,00 HRK