Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta

Sukladno zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a u svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpada na području RH, Fond  za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira u obliku sredstava pomoći jedinicama lokalne samouprave kao podnositelja zahtjeva po Javnom pozivu za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta.

Pravo na korištenje fonda za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja RD, sukladno Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost po Javnom pozivu osiguran je Financijskim planom Fonda za 2015. s projekcijom za 2016. i 2017. godinom i odlukom o raspodjeli više prihoda poslovanja u 2014.

Fond će sufinancirati do 60.000,00 kn.

Fond isplaćuje sredstva Korisniku u postotnom učešću sukladno ugovoru, prema modelu :
-70% ugovornog iznosu po izradi projektne dokumentacije,
-30% po ishođenju pravomoćne građevinske dozvole,
Ukoliko Korisnik ne ishodi pravomoćnu građevinsku dozvolu u 6 mjeseci od dostavljanja dokumentacije Fondu, dužan je vratiti puni iznos kojeg je Fond do tada platio.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2015. ili objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje .