Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

Više informacija o natječaju i svu natječajnu dokumentaciju možete vidjeti ovdje.