Ministarstvo kulture: Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u neprofitnim medijima

Ministarstvo kulture objavljuje Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u neprofitnim medijima s općim ciljem omogućavanja dodatnog angažmana novinarki i novinara koji nisu u radnom odnosu i dubinskog istraživanja tema od javnog interesa.
Sredstva proračuna Ministarstva kulture raspodjelit će se na financijsku podršku neprofitnim medijima za ugovaranje novinarskih radova. Iznos pojedine podrške za mjesec novinarskog rada jednak je visini prosječne bruto plaće u Hrvatskoj (7.939 kuna prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u ožujku 2014), uz osiguranu kompenzaciju neprofitnom mediju – nositelju prijavljenog projekta za obavljanje prijenosa bespovratnih sredstava te urednički rad na novinarskim prilozima u iznosu od 544 kune.
Sredstva su namijenjena financiranju novinarskog rada u razdoblju od 11. svibnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.
Za financijsku podršku ugovaranju novinarskih radova mogu se prijaviti neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji se distribuira putem različitih tehnoloških platformi – tiska, radija, televizije, interneta. Neprofitni proizvođači medijskog sadržaja odnosno neprofitni mediji mogu biti javne ustanove, vijeća nacionalnih manjina, pravne osobe vjerskih zajednica, udruge i neprofitne zadruge posvećene zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, umjetničkih, kulturnih i drugih komunikacijskih potreba javnosti.

Rok za prijavu je 26. ožujka 2015. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći na stranicama Ministarstva kulture.