Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU: Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Opći cilj je doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.

Specifični cilj je pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Sredstva će se dodjeljivati temeljem Programa dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine prema sljedećim kategorijama potpora:
·         investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine;
·         potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture;
·         regionalne potpore za ulaganje.

Ovaj Poziv podijeljen je u dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore (bespovratna sredstva):
·         Grupa aktivnosti A) – Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
·         Grupa aktivnosti B) – Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Prihvatljivi prijavitelji su :
1.      Tijela javne vlasti, što uključuje između ostalog:
·         tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13);
·         jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
·         institucije u potpunom javnom vlasništvu (kao što su agencije, javne ustanove, javne tvrtke itd.);
·         ostala tijela javne vlasti prema indikativnom popisu dostupnom ovdje.
2.      Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.

Potencijalni partneri na projektima u sklopu ovog Poziva su:
·         tijela javne vlasti (ako isti nisu ujedno i prijavitelji);
·         vlasnici kulturnih dobra (ako isti nisu ujedno i prijavitelji);
·         mali i srednji poduzetnici;
·         organizacije civilnog društva.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog trajno otvorenog Poziva su:
Grupa aktivnosti A):
·  priprema studijske dokumentacije;
·  priprema projektne dokumentacije.
Grupa aktivnosti B):
·  zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući      opremanje);
·  rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu                   kulturno dobro) uključujući opremanje;
·  razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini;
·  promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Iznos bespovratnih sredstava ovog trajno otvorenog Poziva je 380.000.000,00 kuna.
·  20% sredstava od ukupne financijske alokacije odnosno 76.000.000,00 kuna dodijelit će se za projektne prijedloge za grupu aktivnosti A);
· 80% sredstava od ukupne financijske alokacije odnosno 304.000.000,00 kuna dodijelit će se za projektne prijedloge za grupu aktivnosti B).
Grupa aktivnosti A)
·  najniži iznos 500.000,00 kuna;
·  najviši iznos 5.000.000,00 kuna.
Grupa aktivnosti B)
·  najniži iznos 7.000.000,00 kuna;
·  najviši iznos 100.000.000,00 kuna.
Dodatno, u sklopu Integriranog programa bit će moguće dodjeljivati potpore male vrijednosti (de minimis potpore) u iznosu do 200.000,00 eura po korisniku u razdoblju od tri fiskalne godine.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava. Prijedlozi će se primati od 6. prosinca 2015. godine s krajnjim rokom dostave:
·   do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A);
·   do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju za grupu aktivnosti A) možete preuzeti ovdje.
Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju za grupu aktivnosti B) možete preuzeti ovdje.