Ministarstvo socijalne politike i mladih je raspisalo natječaj za potporu projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima da se prijave za financijsku podršku partnerskim projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj.

Svaka pravna osoba može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Natječaja, ali samo jedan projekt po prioritetnom području Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja. Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva, koja je usmjerena na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, a koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu socijalne politike i mladih, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 3.500.000,00 kuna.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: udruge@mspm.hr

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 29. svibnja 2015. godine.

Više o natječaju možete pronaći na :

http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/ministarstvo_socijalne_politike_i_mladih_poziva_sve_zainteresirane_organizacije_da_se_sukladno_objavljenom_pozivu_prijave_za_financijsku_potporu_projekata_usmjerenih_prevenciji_nasilja_nad_i_medu_djecom_i_mladima